Các khoá học hiện tại

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh (FL100H)

Dành cho sinh viên các chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao học FL100H ở học kỳ 2, năm học 2023-2024

Ngày thi: 18/05/2024

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (FL200H)

Dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh, đăng ký và thi học phần FL200H ở học kỳ 2, năm học 2023-2024

Ngày thi: 18/05/2024