Các khoá học hiện tại

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh (FL100H)

Dành cho sinh viên các chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao học các học phần FL100H ở học kỳ 2, năm học 2021-2022

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (FL200H)

Dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh, học học phần FL200H ở học kỳ 2, năm học 2021-2022